نکاتی از خطبه جمعه شهر دشتی
خطیب : شیخ رستم عطایی

احوال آدمی از حیث اخلاق و رفتار در زندگی تا وقتی که عمر او به پایان می رسد وضعیت مختلف و متفاوتی را پشت سر می گذارد .
انسان در زندگی از یکی از احوال چهارگانه برخوردار است : ۱_ مومن است و از معیشت و حیات طیبه نیز  برخوردار می باشد و این موقعیتی ست که پروردگار در وصف آن فرمودند : ( من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیاه طیبه و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون )
۲_ تلاش می کند اهل ایمان باشد ولی دچار سختی و مشکل از حیث معیشت و زندگی ست . این وضعیت می تواند دو حالت داشته باشد . یا این وضعیت ، ابتلا و امتحان اوست که با حفظ موضع صبر و نگه داشتن رفتار مناسب ، آن موقعیت را برای خود تبدیل به خیر و خوبی می کند .
یا اینکه خلل و نقصانی در رفتار و ایمان او وارد است که از این طریق به کیفیت و رفتار خود می اندیشد تا رفتار و اخلاق خود را در زندگی اصلاح کند . در هر حال به خیر و صلاح اوست .
۳- اهل ایمان نیست ولی از معیشت و ظاهر زندگی خوبی برخوردار است   اگر طرف از روی عناد و تمرد اهل ایمان نیست وضعیت خوب ظاهر زندگی او به خیر و صلاح نمی باشد و با این وضعیت به حسن عاقبت نمی رسد . ( فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون . و املی لهم ان کیدی متین ) پروردگار به نسبت اهل ظلم و کبر سنت استدراج دارد به نحوی که این افراد در غرور و معصیت خود هلاک می شوند .
۴_ اهل ایمان نیست و در وضعیت سخت و ناگوار زندگی نیز به سر می برد . برخی افراد ، خیلی زود به عاقبت ناگوار کبر و طغیان خود می رسند و اگر توبه نکنند و دست از رفتار ناشایست خود بر ندارند از عیش دنیا و آخرت محروم می شوند .  ( و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعمی)
۱۳۹۸/۴/۷

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :