واژه نامه تفاوت معنایی کلمات قرآن

 

کتاب فوق ترجمه و اقتباس معجم الفروق الدلالیه فی القرآن الکریم اثر دکتر محمد محمد داوود است که نشان دهنده ی ویژگی ها و تفاوت میان بسیاری از کلمات قرآن است که از نظر معنا به هم نزدیک و از نظر شیوه و روش شبیه به یکدیگرمی باشند. این کتاب توسط شیخ عبدالجبار غواصی در ۲۵۸ صفحه ترجمه و توسط نشر احسان به چاپ رسیده است.

 

تفاوت معنایی کلمات قرآن

 

تفاوت معنایی کلمات قرآن- پشت

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :