بسم الله الرحمن الرحیم
گزیده ای  از خطبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۵پارسیان
خطیب : دکتر محمود خردو
موضوع :فلسفه ی حج و قربانی
دکتر محمود خردو مدیر دانشکده علوم اسلامی امام محمد غزالی پارسیان در خطبه های جمعه این هفته شهر پارسیان به موضوع حج و قربانی بعنوان نمادهای بشری مورد تایید الله تعالی پرداختند و بیان فرمودند:
👈مساله حج و قربانی این را برای ما مشخص می نماید که در دین مبین اسلام نمادها با ارزش هستند چرا که خداوند این نمادها را بزرگ داشته  و آنها را از فرایض دین خود قرارداده است.چنانکه در قرآن عظیم الشان می فرماید :”اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی…” یعنی از همان سنگی که ابراهیم(ع)برآن ایستاد تا کعبه را بنا کند و همچنین برآن ندای حج بسر داد ،میان خود وخانه خدا قرار دهید و به سوی آن سنگ و در جهت خانه خدا نماز گذارید.
👈هدف خداوند از بزرگ داشت مقام ابراهیم (ع)و تپه های صفا و مروه وحجرالاسود و…شناساندن اهمیت نمادها در دین اسلام می باشد.چرا که نمادها و مظاهری که یادآورنده ی یک سری قضایای مهم هستند با ارزش هستند.
👈خداوند به خاطر کارهای بزرگی که حضرت ابراهیم خلیل (ع) برای بشریت انجام دادیک بزرگداشت برای او قرار داد و فرمود:” اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی”
👈حج و قربانی سراسر نماد است . نمادی که بواسطه اهمیت آن خداوند آنرا بزرگ داشته و تا قام قیامت مردم را به انجام این بزرگداشت دستور داده است.
👈نمادهای تاریخی منبعی برای گرفتن پند واندرز هستندو نباید منشا باز تولید خشونت و نفرت باشند.
آنچه از بازدید نمادها، بازگویی رویدادهای تاریخی، و نقل پیروزی‌ها و شکست ها، برای ما اهمیت دارد، جنبه عبرت‌گیری و پندآموزی آن است. ولی اگر انسان‌ها بطور عموم و مسلمانان بطور خصوص، از دیدار نمادها و به یادآوری تاریخ، حقد و کینه‌ها را بازآفرینی کنند و زنده نگه دارند، این خطایی بزرگ خواهد بود که به استمرار به کینه و دشمنی و تباهی روابط انسانی می‌انجامد.
👈درلغت عرب دو کلمه “عفو” و “صفح” وجود دارد که صفح در مقامی بالاتر از عفو است یعنی اینکه در زندگی چنان باید گذشت داشته باشی که نه تنها ببخشی بلکه آنرا فراموش کنی و از آن سخنی به میان نیاوری و خداوند هم پیامبرش را اینگونه سفارش می کند”فالصفح الصفح الجمیل”.
👈ایشان در پایان بیان فرمودند که ما مسلمانها بایستی به این درک برسیم که نمادهای تاریخی با ارزشند و بایستی بزرگ داشته شوند ولی نباید منشا کینه و کدورت در افراد گردند و همانگونه که پیامبر ما پیام آور رحمت برای جهانیان است ما نیز باید پیام آور صلح و آشتی و رحمت برای جهانیان باشیم.

*روابط عمومی دفتر امام جمعه اهل سنت شهر پارسیان

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :