بسم الله الرحمن الرحیم
گزیده ای ازخطبه مورخ۹۸/۰۴/۲۸پارسیان
خطیب:شیخ مجید قاسمی
موضوع خطبه:برّ و قسط مقدمه ی همبستگی در جامعه بشری
شیخ مجید قاسمی معاون مجتمع دینی شهرستان پارسیان و خطیب جمعه این هفته شهر پارسیان در ادامه سلسله مباحث در خصوص فهم عمیق دین خواسته اسلام برای پیروانش به موضوع همبستگی ،لازمه ی زندگی جمعی است و برّ وقسط مقدمه ی این همبستگی است پرداختند و بیان فرمودند که :
-اسلام دینی است که در آموزه های خودنیاز به دفاع ندارد بلکه نیازمند فهم صحیح و عمل برمبنای این فهم است.چرا که آنجاییکه سخن از حفظ و صیانت است ، خداوند خود حفظ وصیانت اسلام و قرآن را ضمانت نموده است.
-برّ و قسط مقدمه ی همبستگی و اتحاد در جامعه بشری است و مسلمانان با التزام به چنین مفاهیمی ، هم خود در آرامش زندگی می کنند و هم در فرآیند تحقق صلح جهانی ،نقش و وظیفه ی خود را ایفا می کنند.
-قسط و برّ را در همه زمینه ها باید بکار برد نه تنها در زمینه گفتاری و تئوریک بلکه در همه زمینه های عملی و اجتماعی باید وجود داشته باشد.
-ایشان در ادامه به حضور در ماه های حرام ذی الحجه و ذی القعده  و سفر نمایندگان امت اسلامی به سرزمین وحی اشاره فرمودند و حضور این بزرگواران را در این سفر ایمانی که محل همبستگی عملی امت اسلام است را تبریک گفتندو برای ایشان قبولی طاعات و عباداتشان را از خداوند منان خواستار گردیدند.
-در پایان ایشان ضمن تاکید بر سنت ابراهیمی قربانی ، همه شهروندانی را که توانایی و استطاعت دارند به انجام این سنت حسنه تشویق نمودند و ضمن تشکر از هیات امناء عالی مساجد پارسیان از کسانیکه دوست دارند در قربانی دسته جمعی که هر ساله توسط هیات امنای عالی صورت می پذیرد مشارکت نمایند دعوت نمودند.

دفتر امام جمعه اهل سنت پارسیان

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :