فارغ التحصیلان دختر پایه تحصسلی مقدمات سال تحصیلی۹۴-۱۳۹۳

 

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر گروه تحصیلی معدل
۱ رقیه ابراهیمی اسمعیل سوم متوسطه ۱۷/۳۳
۲ صبیحه بحری یوسف سوم متوسطه ۱۶/۳۲
۳ سارا ساعدی احمد سوم متوسطه ۱۸/۱۳
۴ آمنه عبدالهی عبداله سوم متوسطه ۱۵/۹۲
۵ عایشه وجدی محمد سوم متوسطه ۱۸/۲۹

 

فارغ تحصیلان پسر پایه تحصیلی متوسطه سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

 

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر گروه تحصیلی معدل
۱ امید اسماعیلی اسماعیل سوم متوسطه ۱۶/۱۰
۲ صلاح الدین اکبری یوسف سوم متوسطه ۵/۵۴
۳ عبداله اکبری یوسف سوم متوسطه ۱۷/۹۸
۴ یعقوب پدرام علی سوم متوسطه ۱۷/۰۲
۵ مبارک دریایی پور شبیب سوم متوسطه ۱۸/۵۱
۶ عبداله ستوده محمد سوم متوسطه ۱۸/۹۶
۷ صالح سرور احمد سوم متوسطه ۱۸/۳۲
۸ احمد کندرانی عبداله سوم متوسطه ۱۷/۸۰
۹ علی محمدی عبدالرحمن سوم متوسطه ۱۶/۲۹
۱۰ حسن مظفری محمد سوم متوسطه ۱۶/۳۶
۱۱ اسحاق معرفت عظیمی احمد سوم متوسطه ۱۷/۱۴
۱۲ عبداله نیکبخت علی سوم متوسطه ۱۶/۹۹
۱۳ اسحاق نیکنام پور عبدالرحمن سوم متوسطه ۱۶/۸۸
۱۴ علی یگانه عبداله سوم متوسطه ۱۷/۰۶
۱۵ صدرالدین صدری عبداله سوم متوسطه ۱۷/۸۲

 

فارغ التحصیلان دختر پایه تحصسلی مقدمات سال تحصیلی۹۳-۱۳۹۲

 

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر گروه تحصیلی معدل
۱ فوزیه جاسم دخت عبداله دوم مقدمات ۱۷/۸۱
۲ فاطمه حسینی پور عبداله دوم مقدمات ۱۸/۵۳
۳ حواء زارع عبدالعزیز دوم مقدمات ۱۳/۳۴
۴ سمیرا زارع محمد دوم مقدمات ۱۴/۴۷
۵ حواء غواصی زاده محمد دوم مقدمات ۱۹/۷۸
۶ خدیجه فولادی حسن دوم مقدمات ۱۷/۹۴
۷ عایشه موحد محمود دوم مقدمات ۱۴/۷۶
۸ نیلا حسن پور علی دوم مقدمات ۱۲/۴۲
۹ مریم مال الهی عبداله دوم مقدمات ۱۲/۸۱

 

فارغ تحصیلان پسر پایه تحصیلی متوسطه سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

 

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر گروه تحصیلی معدل
۱ موسی ابراهیمی جاسم سوم متوسطه ۱۸/۰۳
۲ بهزاد ایرانی بهرام سوم متوسطه ۱۷/۳۱
۳ محمد باکری جاسم سوم متوسطه ۱۶/۱۲
۴ عبدالستار جعفری محمد سوم متوسطه ۱۶/۴۵
۵ حسین حمیدی بستکی عبدالحمید سوم متوسطه ۱۷/۶۲
۶ ابراهیم دخت یوسف سوم متوسطه ۱۸/۴۵
۷ محمد دشته خمیس سوم متوسطه ۱۴/۲۱
۸ بدر محمدی عبدالله سوم متوسطه ۱۶/۷۷
۹ محمد مسیله حسن سوم متوسطه ۱۷/۱۷
۱۰ خالد نجفی رباع سوم متوسطه ۱۶/۳۱
۱۱ محمد امین وطن خواه احمد سوم متوسطه ۱۵/۵۰