بسم الله الرحمن الرحیم

نکاتی از خطبه جمعه بندر بستانو پارسیان

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
یکی از ضروریات جامعه برطرف کردن مشکل مالی نیازمندان جامعه میباشد که معمولا به دو شکل انجام میشود، صدقه که کمکی است بلاعوض و قرض.
قرض بر پایه ی اعتماد به قرض گیرنده استوار است و نگاه خیر اندیش قرض دهنده؛ لذا ضروری است که در این رابطه به نکات زیر توجه شود:
قرض دهنده به نیت برطرف کردن نیاز و رسیدن به رضایت الله به مستمند کمک میکند و ایمان دارد که او در گام اول به الله قرض می دهد که فراموش نمیکند و مال او را تلف نمیکند( وما تنفقوا من خیر تجدوه عند الله) و از باز پرداخت آن کوتاهی نمیکند و نه تنها به تمام و کمال پس میدهد( وما تنفقوا من خیر یوفّ الیکم) بلکه بیش از آن برمیگرداند ( من ذا الذی یقرض الله قرضاحسنا فیضعفه له) بر این اساس اگر متوجه شود که فقیر در موعد باز پرداخت توانایی پرداخت ندارد برای رضای الله به او مهلت میدهد (و إن کان ذو عسره فنظره إلى میسره) و اگر به هر علتی من جمله زمین گیری و مریضی اصلا توانایی پرداخت ندارد به عنوان صدقه از آن میگذرد( وأن تصدقوا خیر لکم) و در این مسیر تقوای الهی را در نظر دارد و خود را برای روزی که او را به سوی اعمالش روانه میکنند آماده میکند ( واتقو یوما ترجعون فیه الى الله) لذا از نیاز نیازمند سوء استفاده نمیکند و در خواست سود و ربا نمیکند چون میداند که ربا جنگ با الله است (فأذنوا بحرب من الله و رسوله) و خشم خدا را در پی دارد، از ربا پرهیز میکند.
قرض گیرنده و نیازمند اولا تا حد امکان و عدم ضرورت سعی میکند تعفف خود را حفظ نموده و شخصیت خود را بوسیله درخواست کمک تضعیف نمیکند.
اما اگر احساس ضرورت کرد و قرض گرفت میبایست به وقت پرداخت توجه کرده و اگر توانایی مالی داشت به موقع پرداخت می کند؛ و از توانایی پرداخت، خود و خدایش بهتر از هر کسی آگاهی دارند و شاید بتواند با دلایلی قرض دهنده را فریب دهد و وقت بگیرد اما باید توجه کند که الله به وضعیت او آگاه است و به تعویق انداختن قرض در صورت توانایی، ظلم است چنانکه رسول الله میفرماید: مطل الغنی ظلم. و ظلم در دنیا تاریکى قیامت را به دنبال دارد(الظلم ظلمات یوم القیامه). لذا کسی که توانایی دارد باید در اسرع وقت به بازپرداخت اقدام کند و ذمه خود را تبرئه نماید و خود را مشغول خرجهای دیگری که مانع باز پرداخت میشود نکند بلکه پرداخت دین و قرض را در اولویت قرار دهد.
در ذیل این مساله پرداخت حقوق کارگر، کارمند، جاشوی لنج، قایق و مواردی از این قبیل نیز قرار میگیرد.
باید توجه شود که گاها اگر حقوق و قرضی به موقع پس داده شود بسیاری از قرض های دیگر توسط این افراد پس داده میشود و باعث رونق اقتصادی و جلوگیری از ورشکست شدن بسیاری از مغازه داران میشود و عدم پرداخت قرض باعث ایجاد بی اعتمادی و از بین رفتن فرهنگ زیبای قرض برای برطرف کردن نیاز مستمندان میشود که نوعی سنت سیئه میباشد که گناه آن به وی میرسد چون باعث میشود که دیگر کسی به نیازمندان واقعی قرض ندهد.

لذا ضروری است ارتباط با انسانها را با نگاه تعامل با الله تنظیم کنیم و رضایت او را در این روابط در نظر داشته باشیم

🖋 شیخ عبدالمنعم عبدالهی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :