بسم الله الرحمن الرحیم

نکاتی از خطبه جمعه بندر بستانو پارسیان

السلام علیکم و رحمه الله
با توجه به آیه (کنتم خیر امه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله) یکی از ویژگی‌های انسان مؤمن توصیه به خوبیها و نهادینه کردن آن در جامعه و بازداشتن اطرافیان از بدیهاست که در فرهنگ دینی به امر به معروف و نهی از منکر مشهور است نتیجه و حاصل آن ایجاد فرهنگ صحیح اسلامی است که در این آیه واژه خیر أمه بیانگر آنست؛ بر این اساس از مردم مومن درخواست میشود که برای این مهم تلاش کنیم و بر اساس خیرخواهی به دنبال سعادت و خوشبختی و هدایت دیگران باشیم چون موفقیت ما خصوصا در دنیا در گرو موفقیت همشهریان ماست لذا در همه امور زندگی به دنبال امر الله باشیم چون مومن معتقد است که قطعا نتایج عالی به پیروی از دستورات الله بستگی دارد و دوری از امر الله نتایج زیان باری را به دنبال خواهد داشت؛ لذا باید این امر مهم را سرلوحه رفتار خود قرار دهیم خصوصا جوانان عزیزی که در شرف ازدواج و تشکیل خانواده هستند یسر و آسانگیری را رعایت نمایند
سالهای ابتدای زندگی مشترک را در اتاقی در خانه پدری یا منزل اجاره ای یا در خانه نیمه تمام خود شروع کنند و در آینده کمبودها و نواقص زندگی را برطرف کنند؛ در عروسی از هزینه های سنگین و تبعیت از فیلمها و تبلیغات فضای مجازی از مظاهر غیر اسلامی همچون لباسها و مراسم نامناسب و استفاده از لیوان مشروب و به هم زدن آن و مواردی از این قبیل که تداعی کننده رفتار و فرهنگ غیر اسلامی است پرهیز شود زیرا که در گام های بعدِ شیطان، گناهان بیشتری را به دنبال دارد و چون حرام است منجر به نتایج منفی در روابط بین زن و شوهر و رشد فرزندان ناصالح در چنین خانواده هایی میشود، لذا میبایست از رفتارهای غیر مومنانه پیشگیری شود و خیرخواهی و احساس مسئولیت و سفارش به خوبی ها و نهی از ناهنجاریها(و همکاری با جوانان در برآورده کردن نیاز مالی آنان و همچنین برنامه ریزی برای برگزاری مراسم عروسی خوب و درچارچوب فرهنگ دینی) بر عهده همه ماست که رعایت آن جامعه ای با فرهنگ والای اسلامی را ایجاد خواهد کرد و زندگی سهل و آسانی را رقم خواهد زد و الله نیز به جامعه ای که مردمش خیر خواه و در خدمت یکدیگر و مطیع دستور الله هستند خیراتش را نصیب میکند و وصف خیر امه را نصیبشان میگرداند.

🖋 شیخ عبدالمنعم عبدالهی
امام جمعه بندر بستانو پارسیان و معاون اجتماعی مجتمع دینی اهل سنت وجماعت شهرستان پارسیان

۹۸/۱۱/۱۸

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :