چکیده ای از خطبه عید قربان شهر دشتی

امروز یکی از چند روزی در طول سال است که بیشترین ندای الله اکبر را سر می دهیم ( لتکبروا الله علی ما هداکم و بشر المحسنین )
لازم می آید که در قبال هر بار الله اکبر گفتنی ، توان بر صلح و سازش و ادای حق بندگان خدا بیشتر و مضاعف شود . اگر باور و ایمان داری که‌ الله بزرگتر است پس هیچ چیز نمی تواند مانع اصلاح و حسن اخلاق ما شود چون در زندگی و باور هر کسی که الله بزرگتر باشد مشکلات او کوچکتر و ضعیفتر خواهد بود و به پشتوانه این باور و ایمان می توان ، هر مانعی را بر سر طاعت و بندگی کنار زد .
👈تنها مانع آدمی بر سر طاعت و بندگی الله ، کبر ، غرور و خود خواهی اوست . رسول الله فرمودند : ( لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر …) 👈کسی که ذره ای از کبر در دل داشته باشد وارد بهشت نمی شود . با کبر و خودخواهی در هر لباس و ظاهری که قرار بگیری زشتی .
👈با هر بار الله اکبر گفتن ، جایگاه و موقف خود را در زندگی تعیین و تعریف می کنیم .
تازه مسلمانی از کشور فیلیپین مبلغ قابل توجهی در وقت ادای مناسک حج امسال گم می کند سپس مسلمانی از کشور غنا آن مبلغ را می یابد و به صاحبش تحویل می دهد . از صاحب آن مبلغ می پرسند : در وقت گم کردن این مبلغ ، چه احساسی به شما دست داد ؟ جواب می دهد : تحت تاثیر اخلاق مسلمانی ، اطمینان داشتم که در جمع مسلمانان احرام بسته ، گمشده ام به من باز می گردد . یابنده آن مبلغ که از کشور های فقیر است در وقت تحویل آن ، می گوید : امروز قرار است که رمی جمرات کنم ( یعنی : نمادی از راندن شیطان ) اگر این را تحویل نمی دادم در واقع با این عمل ، ایمان و مسلمانی خود را را رمی می کردم و آن را از خود می راندم .
لذا مسلمانی که روزانه در آغاز نمازش تکبیر الاحرام می گوید باید به یاد داشته باشد که در رفتار و اخلاق ، حفظ آبرو کند و مسلمانی را نگه دارد .
چشم بر داشته های خود باز کنیم تا توفیق شکر حاصل شود و در وقت فراق آنها ، حسرت بر دل ننشیند .👈 هیچ متاعی از دنیا ارزش آن ندارد که اعضای خانواده ، بستگان و همشهریان بخاطر آن ، با همدیگر قطع رابطه کنند و خصومت را در دل بپرورانند ملاحظه داشته باشیم که در دل ، ایمان و خصومت با هم جمع نمی شوند از دری که خصومت داخل شود از در دیگر ، ایمان خارج می گردد .
در ایام عید باید توان خود را بر عفو و بخشش بالا ببریم تا رفتار و اخلاق ، زیبا شود . جانب اهل خدا را نگه داریم تا خدا ، جانب ما را نگه دارد .
👈روز عید ، روز جشن و شادی و ضیافت است و هر آنچه که مانع این امر باشد ناپسند است بخاطر همین ، روزه داری در عید و ایام تشریق جایز نیست تا توان و حوصله ضیافت و پذیرای داشته باشی و 👈همچنین در روز عید سر زدن به بندگان خدا جهت تعزیه و تسلیت جایز نیست و این امر ، خلاف مقصد عید و خلاف سنت و روش رسول الله می باشد و زیارت قبرستان در روز عید ، از آداب این روز نمی باشد . لذا از فرصت عید برای اقامه جشن و شادی ، عیادت بیماران و سر زدن به اقوام و بستگان و تبریک به همشهریان و دعای خیر به نسبت همدیگر بهره بریم .

شیخ عبدالعزیز دریایی امام جمعه شهر دشتی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :