نکاتی از خطبه جمعه شهر دشتی

در گذر لحظه های زندگی ، هر آنچه از اخلاق و رفتار که به اختیار می نشانیم ، فردا آن را به اجبار درو خواهیم کرد . لذا تلاش کنیم با اخلاق و رفتار خود ، موجبات حسن عاقبت و بهشت را برای خود فراهم سازیم . رسول الله فرمودند : ( وَأَهْلُ الْجَنَّهِ ثَلَاثَهٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِیمٌ رَقِیقُ الْقَلْبِ لِکُلِّ ذِی قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِیفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِیَالٍ ) آدمی به سه خصلت لایق بهشت و حسن عاقبت می شود : عدالت ، رحمت و عفت .
اول : ( ذو سلطان مقسط موفق ) شخصی که در وقت قدرت ، بر مبنای عدالت رفتار کند . چون دنیا به عدالت زیباست . در وقت حمایت از حق ، خدا به دل مردم می نشیند و مردم احساس حضور خدا می کنند بنابر این یک امام و پیشوای عادل ، با حفظ موضع عدالت ، خدا و ارزشهای الهی را به دل مردم می نشاند و با عدالت و داد خواهی ست که کمر هر باطلی خرد می شود و توان قامت کشیدن را از دست می دهد و نظم دنیا به عدالت است . بدان که در وقت حفظ موضع قسط و عدل ، نزدیکترین حالت به الله داری و او تو را دوست می دارد ( ان الله یحب المقسطین )
بلال ، در زیر شکنجه مشرکین ، با احد احد گفتن ، اعتبار و هیبت باطل در دل ظالمان وقت را به تزلزل انداخت .
تکرار بلندای صدای اذان در هر شبانه روز ، در واقع ندای قرار گرفتن در صف حامیان حق است . صدای اذان ، توحید را به یاد ما می آورد تا هر ملاحظه و تعلقی را در مبارزه با باطل و حمایت از حق ، کنار بگذاریم . آن انگشتی که به نشانه توحید ، در وقت نماز بلند می کنی نباید اثر آن را پای هر سند و قراری در حمایت از باطلی بنشانی .
دوم : ( رجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربی و مسلم ) شخصی که نسب به بندگان خدا ، اهل رحمت و دارای قلبی مهربان است . به شادی بندگان شاد و به درد آنان ، همدرد است . تحت تاثیر محبت و رفتار رحیمانه ، آتش هر عداوتی فروکش می کند به قول معروف : از محبت ، خارها گل می شود . انتساب مومن به خدا از طریق رحمت و رافت او ثابت می شود . کودکی نیازمند ، در هوای سرد به لباس های گرم درون لباس فروشی چشم دوخته بود شخصی متوجه این وضعیت شد و از لباس فروشی یک دست لباس گرم برایش تهیه کرد و به او پوشانید وقتی که کودک این رحمت را احساس کرد به آن شخص گفت : تو خدا هستی ؟ گفت : نه فرزندم ، من بنده خدا هستم . کودک در جواب گفت : دانستم که نسبتی به خدا داری . اگر انسان با رحمت و محبت ، کوچک می شد خدا اینقدر بزرگ نبود . انسان رحیم و مهربان ، بد حساب و بد قول نیست و با ناموس و حریم خانوادگی مردم بازی نمی کند . رحمت در قلب مومن ، اصالت دارد ، موقت و گذرا نیست و از پی نیاز ، محبت نمی کند بلکه محبت و رحمت او از اصالت درونی اوست . وقتی که رحمت در رفتار انسان اصالت داشته باشد ، لذت و امید به زندگی را به دلها می نشاند و تلخی زندگی دیگران را شیرین می کند .
بسان رحمت و محبت مادر که محبت و عشق او از روی صداقت است . به قول معروف : مادرم مدرک پزشکی ندارد ولی دستهایش کاری می کند که هزاران قرص و دوا نمی کنند . شماره نظام مهندسی ندارد ولی از من ویرانه ، با حرفهایش یک آدم نو می سازد .
با عدوات و سنگدلی ، توشه آخرت بسته نمی شود و آدمی به حسن عاقبت نمی رسد . مومن ، با رحمت و قلب پاک ، چنان توشه ای برای آخرت خود فراهم می کند که بهشت ، مشتاق او می شود .
سوم : ( عفیف متعفف ذو عیال ) شخصی ( مرد یا زن ) که در همه احوال ، عفت و شرافت خود را حفظ می کند حتی نیازمندی و عیال واری ، او را بی آبرو نمی کند و لقمه حرام را به خورد خانواده خود نمی دهد اگر تهی دست باشد ولی تهی قلب نیست و در شرایط سختی ، خود را به دروغ و زشتی ها آلوده نمی کند . عفت مومن ریشه دار و اصیل است و با بی آبروی ، عفت و شرافت حاصل نمی شود و بهشت جایگاه انسانهای هوس باز و بی آبرو نیست بلکه جایگاه اهل عفت و شرافت است .

🖋شیخ عبدالعزیز دریایی امام جمعه شهر دشتی و مدرس مجتمع دینی اهل سنت وجماعت شهرستان پارسیان

۹۸/۱۱/۲۵

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :