نکاتی از خطبه جمعه دشتی

شکر و سپاس پروردگار که توفیق روزه داری و حیات در ماه مبارک رمضان را عنایت فرمود . در ماه رمضان ، توان و شوقی حاصل شد تا موضع بندگی و ایمان را در فرصت و ماه های دیگر سال نگه داریم . همه ی ماه ها ، ماه خداست و مومن ، چنان رفتار می کند که موجبات خرسندی و رضایت پروردگار فراهم شود .
مومن تحت تاثیر روزه داری به چند اصل ، توجه و عنایت بیشتری پیدا می کند :
اصل اول : اراده و انگیزه ی خیر خواهی به نسبت بندگان . مومن به همه انسانها نگاه کریمانه دارد و تلاش می کند رفتار خوبی با مردم داشته باشد . بنا بر این سعی کنیم تعامل و ارتباط سالم و سازنده در فضای حقیقی و مجازی با دیگران داشته باشیم . اجازه ندهیم که وسایل و ابزار ارتباط جمعی در فضای مجازی ، با ایمان ، آبرو و شرف ما بازی کند لذا باید توان و ظرفیت خود را در استفاده ی خوب و سالم از این ابزار بالا ببریم .
اصل دوم : در همه احوال ، نماز را بر پا کردن . نماز ، شعار بندگی روزانه مومن است ( قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون ) نمازی که برگرفته از دل و جان باشد رفتار انسان را مدیریت می کند . در نماز ، زیباترین ارتباط که با اشکال مختلف احترام همراه است با پروردگار برقرار می شود .
اصل سوم : برخورداری از همنشینان و جمع صالح و انسانهای شایسته . تاثیر همنشینی با خوبان را نمی توان نادیده گرفت بنا بر این برای تقویت اراده ایمانی نیاز است که وصل جمع و انسانهای سالم و مومن باشیم . رمضان به تو آموزش داد تا بر سر هر بساط و سفره ای ننشینی . به خیر و صلاح مومن نیست که لحظات عمرش را در هر جمعی بگذراند . پروردگار به شب و روز سوگند یاد کرده است . ( و اللیل اذا یغشی و النهار اذا تجلی ) لذا در قبال لحظات شب و روز مسئول هستیم . شایسته نیست که تا پاسی از شب ، به شب نشینی گذراند کسی که بدون سبب به شب نشینی تا پاسی از شب عادت کرده باشد خیلی وقتها نسبت به وضعیت و موقعیت خانواده ی خود بی تفاوت می شود در نتیجه حقوق خانواده را ضایع می کند و چنان وابسته به جمع شب نشین خود می شود که دیگر ، وظیفه خود را در قبال همسر و فرزندان خود از یاد می برد و چه بسا تحت تاثیر چنین جمعی ، آلوده به خلاف و گناه می شود . لذا نیاز است که حد و اندازه ها را در قبال هر جمعی نگه داریم و قبل از شرکت در هر جمع و موقعیتی به حفظ ایمان و صلاح خود توجه داشته باشیم .

امام جمعه شهر دشتی

شیخ عبدالعزیز دریایی

۱۳۹۸/۳/۱۷

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :