نکاتی از خطبه جمعه شهر دشتی

در زندگی هر انسانی که خدا حضور داشته باشد آن شخص در بیداری و حضور دل به سر می برد لحظات زندگی را قدر دانسته و با کیفیت خوب ، رفتار می کند . (اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ..)
سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست / که به جایی نرسد گر به ضلالت برود .
دل چنین انسانی در وقت سبک و سنگین شدن ابزار و امکانات زندگی ، بیدار و حاضر است . تعادلش به هم نمی ریزد .
آنکس که خدا در زندگی او ، غائب باشد در وضعیت ظلمت و سرگردانی به سر می برد . بدون حضور خدا ، زندگی ظلمت است . کسی که از منظر پروردگار به دنیا نظر نکند زندگی را زیبا نمی بیند و با وجود امکانات و ابزار مادی ، دچار سرگردانی و هوسرانی خواهد شد .
از ثمرات ایمان ، جوانمردی و مروت است . آن کسانی که در وقت قدرت ، به محمد ظلم کردند و ایشان را از حق حیات و زندگی در شهر خود محروم ساختند . محمد آنان را در وقت ضعفشان بخشید و عفو کرد . این اخلاق ، دلها را به وجد آورد و شوق ایمان را در دلها برانگیخت .
کار و برنامه ای که با یاد آغاز شود. پروردگار بدرقه اش می کند و با چنین جمعی ، خدا همراه است .
کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدا / به تجمل بنشیند به جلالت برود .
هیچ مکان و موقعیتی از حضور خدا خارج نیست اگر ملاحظه داشته باشیم در وقت سفر ، مصاحبت و همراهی خدا را هم برای خود در سفر و هم برای اهل و خانواده در حضر ، طلب می کنیم ( اللهم انت الصاحب فی السفر و الخلیفه فی الاهل ) یعنی خدایا : در یک زمان ، در دو مکان ، پشت و پناه ما و خانواده باش . چون تنها الله است که توان پشتیبانی مخلوقاتش در همه جا دارد و او تنها پناهگاه ماست . در هیچ سن و سالی و در هیچ موقعیتی از زندگی ، بی نیاز از لطف و عنایت او نیستیم باید خدا را تا آخرین لحظات زندگی بشناسیم و او را به همراهی بطلبیم .
آن در همت و احسانی که گذشتگان ما در شرایط سخت آن روزی بر همدیگر گشودند ، ما در شرایط آسان امروزی بر همدیگر نبندیم . آنان اگر نان و نمک همدیگر می خوردند حرمت ها را نگه می داشتند . نمک خوردن و نمکدان را شکستن ، دور از خصلت جوانمردی و فتوت است . پروردگار ، در رحمت خود را بر مردمی که در احسان و لطف را بر خود گشوده اند ، نمی بندد .
شخصی خود را بر زمین افکنده بود تا دیگران را بفریبد و مرکب و سواری آنان را بگیرد ،جوانمردی از آن اطراف گذر می کرد و جهت کمک به آن شخص ، از سواری و مرکب  خود پیاده شد در همین لحظه ، آن شخص پرید و بر سواری آن جوانمرد سوار شد و به حرکت افتاد در همین لحظه آن جوانمرد ، او را صدا زد و گفت : این روش و رفتار ناجوانمردانه را جایی باز گو نکن تا جوانمردی گم نشود و از دل و زندگی مردم نرود .

🖋شیخ عبدالعزیز دریایی امام جمعه شهر دشتی

۹۸/۸/۱۰

روابط عمومی مجتمع دینی اهل سنت وجماعت شهرستان  پارسیان

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :