مدرسه علوم دینی خواهران شعبه ساحل که متشکل از چهار روستای بستانو،زیارت،شیو و مغدان می باشد. که ساختمان مدرسه در دهستان زیارت بنا شده است.
سال تاسیس مدرسه ۱۳۹۳ هجری شمسی مطابق با ۱۴۳۵ هجری قمری بوده است این مدرسه توسط هیات امنا اداره می شود و در قسمت برنامه ریزی زیر مجموعه مجتمع دینی شهرستان پارسیان قرار می گیرد.
شعبه ساحلی با مدیریت داخلی شیخ بهزاد تمیمی و چهارده مدرس صورت می گیرد .
مدرسین عبارت اند از:
۱- شیخ احمد خنجی
۲- شیخ یعقوب خلیلی
۳- شیخ محمد احمدی
۴- شیخ عیسی دشتی
۵- شیخ حسین حمودی
۶- شیخ عبدالله شریفی
۷- شیخ حسین فضلی
۸- خانم بحری
۹- خانم عاشوری
۱۰- خانم دژبان
۱۱- خانم محمدیان
۱۲- خانم انصاری
۱۳- خانم عیسی زاده
۱۴- خانم زارع

ایاب و ذهاب دانش آموزان با سرویس روزانه از روستا به مدرسه صورت می گیرد.

تعداد طالبات در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ ۵۸ نفر بوده است که در دو کلاس مشغول به تحصیل بوده اند.
در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ در چهار کلاس (اول و دوم مقدمات) تعداد آن ها جمعا به ۸۱ نفر رسیده است.
کلاس ها از ساعت ۸ صبح الی ۱۱:۳۰ برگزار می گردد.

—————————————————————————————————————————————————————————

آمار طلاب خواهر شعبه بندر زیارت سال ۹۴-۹۳

ردیف

کـلاس (خواهران)

نـفر

۱

اول مقدمات الف (خواهرانزیارت)

۲۸

۲

اول مقدمات ب (خواهران زیارت)

۳۰

۳

دوم مقدمات (خواهران زیارت)

۰

۴

اول متوسطه(خواهران زیارت)

۰

۵

دوم متوسطه (خواهران زیارت)

۰

۶

سوم متوسطه (خواهران زیارت)

۰

جمع کل

۵۸

تصاویری از شعبه ساحل:

 

تصویر سردر

1

ساختمان جدید اداری و  آموزشی

2

3

فضای داخلی ساختمان جدید

4-1

4-2

 

امکانات ساختمان جدید4

5

6

7

طلاب در کلاس درس8

9

10

المان ستاره دریایی

12

همایش با اولیاء طلاب و مربیان

14

15

همایش مدیر مجتمع جهت افتتاح ساختمان جدید

16

شیخ بهزاد تمیمی مدیر شعبه ساحل

17