تعدادی از اعضای شورای مرکزی مدارس علوم دینی اهل سنت و جماعت جنوب ایران با مجموعه مسؤولین و اساتید مجتمع دینی شهرستان پارسیان دیدار کردند.
در این دیدار که در سالن اجتماعات مرکز دینی کوشکنار انجام شد، شیوخ محترم سید احمد یگانه، سعد الدین صدیقی و سید مسعود وخشوری از طرف شورای مرکزی مدارس علوم دینی اهل سنت و جماعت جنوب در جمع علما و مشایخ منطقه پارسیان و حومه حاضر شدند.
پایان بخش این نشست، صرف شام شیوخ مهمان در معیت مدیریت محترم مجتمع شیخ عبدالجبار غواصی، شیخ حامد مصلح و دیگر اساتید و مدرسین بود.
خداوند تشریف فرمایی این بزرگان را مایه خیر و برکت برای مجموعه علمی مجتمع دینی شهرستان پارسیان قرار دهد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :