کوتاه از مجتمع:
 

سال تأسیس: ۱۳۶۰

 

مؤسس: مرحوم شیخ محمد فاروق جاوید

 

هیأت امنا: تعدادی از معتمدین جامعه

 

مشرف: شیخ عبدالکریم محمدی

 

ناظر: شیخ احمد خنجی

 

مدیر مجتمع: شیخ عبدالجبار غواصی

 

فعالیت ها تاکنون:

 

 1. تأسیس مدرسه علوم دینی خواهران

 

 1. ساخت ساختمان جدید مدرسه علوم دینی خواهران

 

 1. ساخت ساختمان جدید مدرسه علوم دینی برادران

 

 1. تأسیس شعب درمناطق مختلف

 

 1. تأسیس مکتبخانه در چند روستا

 

 1. تأسیس تشکل ا ئمه جمعه

 

 1. تأسیس واحد امور قرانی

 

 1. تأسیس معاونت فرهنگی

 

 1. تأسیس دوره عالی یا لیسانس برای خواهران

 

 1. تأسیس مهد قران در چند شهر وروستا

 

 1. فارغ التحصیلی تعداد زیادی از طلاب خواهر وبرادر در رشته های مختلف دینی (شریعت، دعوت، تفسیر)

 

 1. اعزام تعدادی ازطلاب به خارج ازکشور جهت تحصیل درمقطع فوق لیسانس و دکترا

 

 1. استخدام وبکار گیری بخشی از طلاب فارغ التحصیل در کادر تدریس و امامت جمعه وجماعت شهرستان

 

 1. موفقیت تعداد زیادی ازطلاب در رشته های مختلف دولتی ازقبیل (پزشکی، مهندسی، دبیری، پرستاری، ۰۰۰)

 

 1. کسب رتبه اول مدارس علوم دینی جنوب کشور (استان فارس، بوشهر، هرمزگان)

 

 1. کسب رتبه اول حفظ قران در استان

 

 1. کسب رتبه اول قراءت قران در استان

 

 1. کسب رتبه اول المپیاد ریاضی، شیمی، فیزیک در سطح شهرستان واستان

 

 1. کسب رتبه اول در رشته های مختلف دبیرستانی درسطح شهرستان

 

 1. نمایندگی هیأت فتوای اهل سنت جنوب

 

 

 

آمار جمعیتی مجتمع دینی شهرستان پارسیان:

 

تعداد مدیر مجتمع: ۱نفر

 

تعداد مدیران شعب: ۹نفر

 

تعداد مدرسین(رسمی و پاره وقت): ۲۸نفر

 

تعداد کارمندان: ۵نفر

 

تعداد طلاب پسر: ۱۴۰نفر

 

تعداد طلاب خواهر: ۱۳۵نفر

 

 

 

هزینه مصرفی سالیانه: کل هزینه های مجتمع دریک سال تحصیلی: ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (پانصد میلیون تومان)

 

 

 

برنامه های در دست پیگیری جهت اجرا:

 

 1. دوره عالی یا لیسانس برای برادران

 

 1. ساخت و راه اندازی مجتمع علوم قرانی

 

 1. راه اندازی شعبه حفظ قران