گزیده ای  از خطبه مورخه۹۸/۴/۷پارسیان
خطیب : شیخ حسین حمودی
موضوع :آثار عبادات
شیخ حسین حمودی مدیر مدرسه حفظ زید ابن ثابت(رض) پارسیان در خطبه های جمعه این هفته،به موضوع آثار عبادات در انسان ها پرداختند و اظهار داشتند:
-سنت الهی بر این اصل استوار است که ظاهر انسان ، دلالت بر باطن او دارد .بدینصورت که گواه کسی که ادعای روح بلند وعلو و پاکی روح می نماید اینست که دارای اخلاق نیکو باشد و تصرفات دنیوی او زیبا وعالی باشد.
-رفتارهای انسان ها می تواند یک عبادت باشد مادامیکه در مسیر رضایت الله باشد.
-پذیرش مسئولیت های اجتماعی جهت خدمت به خلق می تواند عبادت باشد مادامیکه برای رضای الله باشد.
-آنچیزی که خداوند در ادای نماز از انسانها می خواهد تنها اعمال ظاهری نیست بلکه نماز باید بتواند انسانها را از فحشا و منکرات مصون دارد.همچنین در مورد زکات که بایستی باعث طهارت نفس از ناخالصی هایی مانند حسد،کینه،بخل و…گردد و هدف از حج و مناسک وقربانی نیز حصول تقوای الهی است.
-دوگانگی شخصیتی که متاسفانه امت اسلام بدان دچار گردیده یکی از خطرناکترین امراض است که باید مواظب آن بود.اینکه برای بیشتر افراد عبادات و شعائر فقط یک عادت گردیده و عبادات هیچگونه اثری در اخلاق و سلوک آنان ایجاد نمی نماید یک مرض بزرگی است.
-برای شناساندن اهمیت اخلاق در دین همین بس که رسالت اسلام بر اساس رحمت است و هر عملی که رحمت در آن نیست پس یک عمل عبادی و اسلامی نمی باشد ولو اینکه به ظاهر عملی دینی باشد.
-ایشان در پایان بیان فرمودند که دین اسلام دین سراسر رحمت است و رسول الله (ص)به گواه تاریخ رحیم ترین و مهربان ترین انسان بر روی زمین بوده است چنانکه خداونددر وصف او می فرماید”وما ارسلنک الا رحمه للعالمین”و درجایی دیگر می فرماید”و انک لعلی خلق عظیم”

دفتر امام جمعه اهل سنت پارسیان

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :