حافظان قرآن در مجتمع دینی اهل سنت پارسیان – مصطفی جاسمی.
نام: مصطفی جاسمی – محل سکونت: مغدان- محل تحصیل در مجتمع: – مدرسه سلطان العلماء کوشکنار – سوره حجر آیات ۴۵تا ۵۰

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :