حافظان قرآن در مجتمع دینی اهل سنت پارسیان – عیسی جنگجو.
نام: عیسی جنگجو – محل سکونت: اخند- محل تحصیل در مجتمع: – مدرسه سلطان العلماء کوشکنار – سوره انبیاء آیات ۱۰۱ تا ۱۰۷

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :