جلسه شورای اداری معاونت اجتماعی مجتمع دینی شهرستان پارسیان برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست شیخ عبدالمنعم عبداللهی معاون اجتماعی و در ساختمان اداری مجتمع برگزار شد، مسئولین معاونتهای اجتماعی مراکز دینی تحت پوشش مجتمع و مسئولین واحدهای اداری تابع این معاونت، حضور داشتند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :