جلسه بازرسین و مدیران مکتب خانه های شهرستان پارسیان در روز پنج شنبه ۹۸/۷/۱۸درمجتمع دینی برگزار شد.که درابتدا خوش آمدگویی شیخ قاسمی معاون مجتمع دینی .بعدازآن سخنرانی شیخ دریایی وتوصیه هایی برای مدیران.و سخنرانی شیخ مقدم مسئول آموزش مکتب خانه ها همراه بود و صحبت های شیخ تمیمی مسئول معاونت قرآنی .معاونت قرآنی مجتمع دینی شهرستان پارسیان

 

WhatsApp Image 2019-10-10 at 5.51.15 PM

WhatsApp Image 2019-10-10 at 5.51.15 PM(1)

WhatsApp Image 2019-10-10 at 5.51.15 PM(2)

WhatsApp Image 2019-10-10 at 5.51.15 PM(3)

WhatsApp Image 2019-10-10 at 5.51.15 PM(4)

WhatsApp Image 2019-10-10 at 5.51.15 PM(5)

WhatsApp Image 2019-10-10 at 5.51.15 PM(6)

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :