جلسات معرفی مجتمع و مدرسه دینی و جذب طلبه شهرستان پارسیان

 

 

۲۰۱۹۰۷۰۸_۰۸۵۳۲۷

۲۰۱۹۰۷۰۸_۰۸۵۴۰۵

۲۰۱۹۰۷۰۸_۱۱۱۱۱۹

۲۰۱۹۰۷۰۸_۱۱۱۱۳۴

۲۰۱۹۰۷۰۸_۱۱۱۲۲۲

۲۰۱۹۰۷۱۵_۱۹۲۱۰۸

۲۰۱۹۰۷۱۵_۱۹۲۱۱۷

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :