سپاس خداوندی که مسلمانان را با قرآن زندگانی کریمانه بخشید وما را با تدبر در قرآن به رحمت خویش مژده داد.
تدبر، هر معاندی را به زانو در می آورد و اگر منافقان و معاندان در قران تدبر می کردند قطعا دست از نفاق و عناد بر می داشتند و زندگی واقعی با قرآن را تجربه می کردند.
کتاب حاضر در راستای ادای رسالت قرآنی به پیشنهاد دوستان و بزرگواران تحت عنوان کتاب تدبر در قرآن به چاپ رسانیده تا در اختیار تعدادی بیشتری از علاقه مندان به قرآن قرار گیرد.

✍️شیخ عبدالجبار غواصی
مدیر مجتمع دینی اهل سنت وجماعت شهرستان پارسیان

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :