در پی دعوت شورای ائمه جمعه و جماعات شهرستان پارسیان از مردم مومن و متعهد جهت شرکت در نماز و دعای استسقاء، این سنت با ارزش در بیش از ۲۵ شهر و روستای شهرستان اقامه گردید.با هماهنگی که انجام گردید مردم پس از ۳ روز روزه داری در روز جمعه دهم دیماه به مصلی رفته و نماز طلب باران را اقامه کردند.

به امید قبولی طاعات و توبه و دعاء و نیایش های مردم عزیزمان شما را به دیدن تصاویر این سنت حسنه دعوت می کنیم:

photo_2017-01-03_10-41-08

photo_2017-01-03_10-41-32 photo_2017-01-03_10-41-53 photo_2017-01-03_10-42-15 photo_2017-01-03_10-42-18 photo_2017-01-03_10-43-02 photo_2017-01-03_10-43-19 photo_2017-01-03_10-43-35 photo_2017-01-03_10-48-20 photo_2017-01-03_10-48-24 photo_2017-01-03_10-48-28 photo_2017-01-03_10-48-31 photo_2017-01-03_10-48-34 photo_2017-01-03_10-48-38 photo_2017-01-03_10-48-41 photo_2017-01-03_10-48-44 photo_2017-01-03_10-48-48 photo_2017-01-03_10-48-51 photo_2017-01-03_10-49-47 photo_2017-01-03_10-52-52

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :