برنامه لایو اینستاگرامی با موضوع:
درسهایی از ایمان همراه با پرسش و پاسخ فقهی

با حضور: شیخ عبدالعزیز دریایی
مدرس فقه واصول از مجتمع دینی اهل سنت و جماعت شهرستان پارسیان

هر هفته در پیج انستگرام مجتمع دینی اهل سنت و جماعت شهرستان پارسیان

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :