اسامی برندگان مسابقه حفظ و مفاهیم قرآن مجتمع دینی شهرستان پارسیان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سطح ۱

رتبه

شهر و روستا

۱

آرین تاج الدینی

برادران

اول (۱۵۰ هزار تومان)

بوچیر

۲

فاطمه رحیمی

خواهران

اول (۱۵۰ هزار تومان)

پارسیان

۳

عبدالله عبدالله زاده

برادران

دوم (۱۲۵ هزار تومان)

سروباش

۴

اسرین تباسیده

خواهران

دوم (۱۲۵ هزار تومان)

پارسیان

۵

اسماء رحیمی

خواهران

دوم (۱۲۵ هزار تومان)

پارسیان

۶

اسامه جعفری

برادران

سوم (۱۰۰ هزار تومان)

برکه دوکا

۷

احمد لطیفی

برادران

سوم (۱۰۰ هزار تومان)

بهده

۸

آسیه انصاری

خواهران

سوم (۱۰۰ هزار تومان)

احشام

۹

کبریا ترک

خواهران

سوم (۱۰۰ هزار تومان)

قاسمعالی

۱۰

سمیه روشناس

خواهران

سوم (۱۰۰ هزار تومان)

بستانو

ردیف

نام و نام خانوادگی

سطح ۲

رتبه

شهر و روستا

۱

حسین قاسمی

برادران

اول (تمام سکه)

دهنو

۲

حمیرا برادر

خواهران

اول (تمام سکه)

پارسیان

۳

اسعد تباسیده

برادران

دوم (نیم سکه)

پارسیان

۴

اسماء بحری

خواهران

دوم (نیم سکه)

بستانو

۵

جابر جعفری

برادران

سوم (ربع سکه)

برکه دوکا

۶

حمیرا رحیمی

خواهران

سوم (ربع سکه)

پارسیان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سطح ۳

رتبه

شهر و روستا

۱

رسول قاسمی

برادران

اول (تمام سکه)

بوچیر

۲

سهیلا بحری

خواهران

اول (تمام سکه)

بستانو

۳

محمد دریایی

برادران

دوم (نیم سکه)

بستانو

۴

مهتاب ملک زاده

خواهران

دوم (نیم سکه)

بوچیر

۵

محمدنور شریفی

برادران

سوم (ربع سکه)

خوضو

۶

فاطمه انصاری

خواهران

سوم (ربع سکه)

احشام

۷

مریم رحمانی

خواهران

سوم (ربع سکه)

پارسیان

۸

اسراء اسلامی

خواهران

چهارم (۱۰۰ هزار تومان)

دشتی

۹

ساره دستمزد

خواهران

چهارم (۱۰۰ هزار تومان)

دشتی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :