خطیب جمعه اهل سنت شهر پارسیان:

همه موجودات و انسان ها در دنیا شامل رحمت خداوند می شوند/ صفت “رحمن” خاص خداوند است و هیچ موجود دیگری را نمی توان رحمان خواندچرا که رحمان به معنای پراز رحمت بودن است و خداوند بزرگ منبع رحمت است و بهمین دلیل این صفت خاص اوست.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه اهل سنت شهر پارسیان شیخ حسین حمودی مدیر مدرسه حفظ زید ابن ثابت در خطبه های امروز شهر پارسیان به موضوع رحمانیت و رحیمیت خداوند پرداختند و اظهار فرمودند :

از الطاف خداوند بزرگ نسبت به ما بندگان اینست که او رحمان و رحیم است و رحمتش آنقدر زیاد است که شامل حال همه موجودات در دنیا می شود.صفت رحیم شامل انسان ها نیز می شود اما صفت رحمان خاص خداوند است و خداوند از منبع رحمانیت خود به انسان ها می بخشد.

ایشان در ادامه بیان فرمودند که سراسر زندگی انسان ها را چشمه هایی از رحمت خداوند فرا گرفته و همه اعضاء و جوارحی که خداوند به انسان ها ارزانی داشته و رزق و روزی و سلامتی که به انسان ها بخشیده ، همه آثار رحمت خداوند نسبت به آنها می باشد و وظیفه همه انسان هاست که رحمت را در جامعه اشاعه دهند تا مورد رحمت او واقع شوند. چنانکه رسول الله (ص)می فرماید:به اهل زمین رحم کنید تا کسی که در آسمان است به شما رحم کند.

ایشان در پایان از تشریف فرمایی معاونت محترم قوه قضائیه جناب دکتر رحیمی به شهرستان پارسیان جهت بررسی و استماع مشکلات قضایی مردم تقدیر و تشکر نمودند و اظهار امیدواری نمودند که مشکلات قضایی مردم با عدالت بررسی و اجرا گردد.

روابط عمومی مجتمع دینی اهل سنت وجماعت شهرستان پارسیان

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :