بسم الله الرحمن الرحیم
گزیده ای از خطبه مورخه ۹۸/۰۴/۱۴پارسیان
خطیب:حاج شیخ احمد خنجی
موضوع خطبه:رذائل اخلاقی و مصیبت های اجتماعی

حاج شیخ احمد خنجی امام جمعه پارسیان در خطبه های جمعه این هفته با اشاره به آیاتی از سوره مبارکه قلم به موضوع هشدارهایی در مورد رذایل اخلاقی و مصایب اجتماعی پرداختند و بیان فرمودند خدا وند کریم در آیاتی از این سوره مبارکه به برخی از مصادیق  رذیلت های اخلاقی در جامعه اشاره نموده و تاکید فرموده  که از اینگونه افراد پیروی نکنید.
-گروه هایی که خداوند پیروی از آنان را بدلیل رذیلت های اخلاقی اشان ممنوع کرده عبارتند از “ولا تطع کل حلاف مهین” یعنی کسانی که سوگند یادکنندگان فرومایه هستند “همّاز مشاء بنمیم” یعنی کسانیکه بسیار عیبجو و پیشگام در سخن چینی هستند “مناع للخیر معتد اثیم”و کسانی که بازدارندگان از کارهای خیر و سدکنندگان در مسیر پیشرفت جامعه هستند.
-رسول الله (ص) می فرماید:بدترین مردم کسانی اند که دارای دو وجه هستند یعنی منافق و دورو هستندهمچنین می فرمایند:که افراد حسود و سخن چنین از امت من نیستند.
-رسول الله (ص) در حدیثی دیگر می فرمایند:بهترین افراد امت من کسانی هستند که وقتی چیزی را می بینند ذکر خداوند می کنند و بدترین امت من کسانی هستند که کارشان سخن چینی و به هم ریختن افکار جامعه است.
-ایشان در ادامه بیان فرمودند که انتقاد سازنده باعث رشد و بالندگی جامعه می شود و انتقادهای مخرب موجب از هم پاشیدگی جامعه می گردد.
-ایشان در خطبه دوم به برخی رذائل اجتماعی در جامعه اشاره فرمودند و نسبت به آنها هشدار دادند که مبادا جامعه ما بدلیل وجود چنین رذیلت هایی دچار مصائب و مشکلات گردد.

روابط عمومی  مجتمع دینی اهل  سنت وجماعت شهرستان  پارسیان

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :