آمار کل طلاب برادر سال تحصیلی ۹۶-۹۵

ردیف

برادران

تعداد

۱

خلفای راشدین دشتی

۱۲۰

۲

مدرسه قرآنی

۴۵

۳

مدرسه حفظ

۴۰

جمع

۲۰۵

آمار کل طلاب خواهر سال تحصیلی ۹۶-۹۵

ردیف

خواهران

تعداد

۱

شعبه دشتی

۷۲

۲

شعبه زیارت

۸۵

۳

شعبه بوچیر

۵۵

 ۴

شعبه بندر مقام

۶۵

 ۵

شعبه خمس قری

۲۵

جمع

۳۰۲

جمع کل طلاب: ۵۰۷

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :