آغاز سومین دوره مسابقات فوتسال مکتبخانه های شهرستان پارسیان

سومین دوره مسابقات فوتسال مکتبخانه های کل شهرستان پارسیان در حالی در سال جدید آغاز گردید که دو دوره موفق را در سالهای قبل پشت سر گذاشت،این مسابقات که با هدف جذب قرآن آموزان به سوی مکتبخانه های شهرستان پارسیان و اهداف نیک دیگر برگزار گردید،با استقبال انبوه جمعیت جوانان،قرآن آموزان،مربیان مکاتب،و ورزش دوستان روبرو گردید تا اینکه نه تنها برگ زرین دیگری بر فعالیتهای نیک و بی وقفه مسوولین مجتمع دینی شهرستان پارسیان،این بار در زمینه ورزش نونهالان و قرآن آموزان مکتبخانه ها،ثبت گردد،بلکه امروزه مسوولین مجتمع دینی شهرستان پارسیان که روزی خود در همین مکتبخانه ها تدریس میکردند،امروزه مکتبخانه ها را به جایی رساندند که بر همگان هویدا شد،که این نهاد نه تنها در زمینه آموختن و آموزش قرآن،بلکه در تمامی زمینه های علمی،تربیتی،فرهنگی،ورزشی،تفریحی و… نونهالان این جامعه آستین همت بالا زده اند.

دوره های مسابقات فوتسال مکتبخانه های شهرستان پارسیان هر دوره،با نام نویسی ۲۴ تیم در شش گروه آغاز میگردد که در نهایت در هر سه دوره،چهار تیم به عنوان تیم های برتر انتخاب میگردند،در اولین دوره مسابقات به ترتیب تیم های مکتبخانه های عمانی،پارسیان،بهده،و احشام مقام اول تا چهارم را کسب نمودند،و در دومین دوره مسابقات به ترتیب مکتبخانه های پارسیان،عمانی،حمیران،و خمس القری،مقام اول تا چهارم را کسب نمودند،و در دور سوم مسابقات به ترتیب مکتبخانه های بهده،خمس القری،بوچیر،و پارسیان مقام اول تا چهارم را کسب نمودند.

تصاویری از مسابقه:

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :