نشست معاون قرآنی مجتمع دینی اهل سنت و جماعت شهرستان پارسیان شیخ محمد خیاری با معاونین قرآنی مراکز تحت پوشش

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :