نکاتی از خطبه جمعه بندرمقام
👤شیخ حسن خردمند
📅۱۷خرداد ۹۸

🖊با پایان ماه رمضان عبادات پایان نمیابد، حقوق الله تا پایان عمر پا برجاست.
(( واعبد ربک حتى یأتیک الیقین))

✒الله پروردگار رمضان است و خودش پروردگار شوال و سایر ماهها است، پس تقوا و عبادت را منحصر به رمضان نکنید.
در تمام زندگی خودتان دینتان را پاس بدارید و بدان تمسک جویید، دین سرمایه شماست، ذخیره و توشه شما برای آخرت است. دین است که به لطف و اذن الله ما و شما را از غذاب جهنم نجات میدهد.
بعد از رمضان باید شکر الله را بجا آورد، نعمت بزرگی است که در آن بودیم و استغفار از قصورات را نیز نباید از یاد برد.
این پایان، خوشحالی و سرور در پی دارد و جشن عید نماد این خوشحالی است.
(( قل بفضل الله و برحمته فبذالک فلیفرحوا و خیرٌ مما یجمعون))
✒بعد از رمضان از لهو ولعب و غفلتهای پی در پی بر خذر باشید ،شیطان در کمین است که اعمال شما را پوچ کند، روند بی نمازی را در زندگیتان ایجاد کند.

✒رمضان همانند شارژری برای باتری ما بود، کسانی که ختمات قرآن داشتند در نمازهای تراویح و قیام و حلقات قرآن شرکت داشتند، با محفظه‌ایی پر به بعد از رمضان آمده اند ، این شارژ مضاعف را در حرکت به سوی الله به کار ببرید.
✒طبیعی است که به اندازه رمضان مشغول عبادت نباشیم چون طبیعت رمضان به انسان روحیه مضاعف در انجام عبادات میدهد، رمضان بازارچه عبادت است.  منتهی این عباداتها على رغم کاسته شدن وقت آن نباید منقطع شود.
✒کسی که رمضان را میپرستید به بگویید که رمضان از بین ما رفت.
و کسی که الله را میپرستد، بداند که الله همیشه باقیست.

✒ثبات و استمرار بر عبادت و طاعات از اخلاق و ویژگیهای مؤمنان است.
( (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا…))
ایمان را با عمل نشان دهید، پایان رمضان پایان عبادت نیست، بلکه  شروع تازه‌ایی برای عبادت است.

● معاونت اجتماعی مرکز علوم دینی امام شافعی بندرمقام.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :